0. Textos de David Hume:1. Pràctica comentari de text / David Hume (1 i 2)

1. Vocabulari empirista bàsic:

- Empirisme
- Experiència
- Metafísica (crítica)
- Tolerància
- Liberalisme
- Idees (simples, complexes, abstractes)
- Intuïció
- Demostració
- Sensació
- Laïcisme
- Contracte Social
- Absolutisme (Thomas Hobbes)
- John Locke
- Estat
- Raó
- Divisió de Poders
- Tabula Rasa (Antiinnatisme)


Presentació en ppt. de David Hume